امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

احاديث وارده در حرمت ربا:

تحريم عمل زشت ربا،در روايات بسيار زياد و گسترده اى مطرح شده است. اين رواياتبهقدرى زياد است كه شايد به سر حد تواتر برسد، در اين روايات تعبيراتبسيار تكان دهنده اى در مورد اين كار اقتصادى ظالمانه و غير انسانى واردشده است كه درباره كمتر گناهى ديده مى شود. در برخی روايات رباخوارىباعمل زشت منافى عفت مقايسه شده و از آن بدتر شمرده شده است.
از جمله در حديثى آمده است كه پيغمبر اكرم (ص) به على (ع) فرمود: «يا على درهم ربا اعظم عندالله من سبعين زنية...؛ اى على! يك درهم از ربا از نظر گناه و معصيت بدتر از هفتاد بار زناست».
حتى تعبيراتى بسيار تندتر و شديدتر از اين هم موجوداست. اين تعبير در روايات متعدد ديگرى وارد شده است ولى با اعداد و ارقاممختلف، در بعضى از روايات معادل 33 بار (وسايل الشيعه، جلد 12، ابواب الربا)
و در روايت ديگر معادل 30 بار (مستدرك الوسايل، جلد 13،ابواب الربا، باب 1، حديث 14) و در بعضى معادل 20 بار (وسايل الشيعه، جلد12، ابواب الربا، باب 1، حديث 5) و دربعضى معادل يك بار (وسايل الشيعه،جلد 12، ابواب الربا، باب 1، حديث 6 و 22) عمل منافى عفت شمرده شده است.
همه مى دانند اسلام به شدت با اعمال منافى عفت برخوردمى كند، حال بايد حساب كرد كه زيان و زشتى رباخوارى چقدر زياد است كهدرباره آن چنين مى گويد و اين از صريحترين دلايل بر حرمتربا در اسلام است.
در اينجا اين سؤال پيش مى آيد كه چرا عددها در رواياتمزبور تا اين حد متفاوت و مختلف است؟ در پاسخ اين سؤال مى توان گفت كهرباها مختلف است همه انواع ربا بد، ظالمانه و زشت است، ولىبعضى از بعضىبدتر و زشت تر مى باشد و اين تفاوت اعداد، مربوط به تفاوت انواع رباست؛مثلا رباى اضعاف مضاعف كه شرح آن گذشت با رباى معمولى متفاوت است، و قبح وزشتى آنها يكسان نيست.
و ربا گرفتن از يك انسان بسيار ضعيف كه مثلا براى درمانفرزندش مختصرى وام مى گيرد با ربا گرفتن از افرادى كه در چنين شرايطاضطرارى قرار ندارند فرق مى كند و اولى به مراتب زشت تر وظالمانه تر است.


امام رضا (عليه السلام )  فرموده اند :‌

((... عله تحريم الربا ... لما فى ذلك من الفساد و الظلم; ... علتتحريمربا ... وجود فساد و شيوع ظلم در آن است)). (همان) .15 امامباقر(ع): ((انما حرم الله الربا لئلا يذهب المعروف; ... خدا ربا را از آنجهت حرام كرد كه نيكوكارى از ميان نرود)). (همان, ص 618)

  يمحق الله الربا (بقره (2): 276. خدا مال ربا را نابود مى كند.

امام على(عليه السلام ) فرموده اند :

((اذا ارادالله بقريه هلاكا, ظهر فيهم الربا; چون خدا هلاك ] مردم] آبادى را بخواهد, در ميان ايشان رباخوارى رايج مى شود)). (ترجمه الحياه ج 5, ص 620)

پيامبرگرامي اسلامي فرموده اند :

...(( ان القوم سيفتنون بعدى بإموالهم, ... و يستحلون حرام الله بالشبهات الكاذبه و الاهوإ الساهيه, فيستحلون ... الربا بالبيع; ... پساز من اين قوم[ مسلمان] با اموالشان آزموده مى شوند ... و با شبهه هاىكاذب و هواهاى اغفال كننده, حرام خدا را حلال شمارند; پس ... ربا را با] كلاه شرعى در] معامله برخود حلال كنند)). (ترجمه الحياه, ج 5, ص 609)

امام صادق (ع) می فرماید:

«اذا اراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا»: «هنگامىكه خداوند اراده هلاكت قومى را كند ربا در ميان آنها ظاهر مى گردد». معناىاين روايتاين است كه ربا مجازات دنيوى نيز دارد و به هلاكت ربا خوارانمنهى مى شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • ایران، استان خراسان جنوبی، شهرطبس، خیابان شهید محمد منتظری
  • صندوق ولیعصر ۲۱۹۷-۳۲۸۲-۰۵۶
  • صندوق قدس  ۶۲۳۲-۳۲۸۶-۰۵۶
  • ۰۵۶-۳۲۸۲-۲۱۹۷
  • ۰۹۰-۲۲۸۲-۲۱۹۷
  • valiasr [ad] sgvt [dot] ir

گالری تصاویر

logo-samandehi

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا