امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

راهنمای واریز غیر حضوری به حسابهای صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس و قدس فهالنج

 راهنما و روشهای پرداخت اقساط وام و واریز وجه به حساب های صندوق به صورت غیر حضوری

 
 
 
 

مشتریان محترم می توانند با مراجعه به صندوق و دریافت نام کاربری و رمز عبور ، وارد سامانه اینترنت بانک صندوق شده و نسبت به واریز وجه و پرداخت اقساط خود یا دیگران نزد صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس اقدام نمایند. اینترنت بانک صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس

 • سقف مبلغ روزانه تراکنش : 50.000.000  تومان
 • وضعیت کارمزد انتقال : فاقد کارمزد
 • وضعیت ثبت تراکنش : به طور سیستمی همان روز به حساب مشتری منظور می شود

مشتریان محترم، می توانید نسبت به پرداخت اقساط وام و یا انتقال وجه به حساب های جاری یا پس انداز خود یا دیگران نزد صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس و قدس فهالنج از طریق درگاه اینترنتی صندوق ولیعصر طبس یا درگاه اینترنتی صندوق قدس فهالنج اقدام نمایید. واریز غیر حضوری به حسابهای صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس و قدس فهالنج از طریق درگاههای بانکی

 • سقف مبلغ روزانه تراکنش : 50.000.000  تومان
 • وضعیت کارمزد انتقال : فاقد کارمزد
 • وضعیت ثبت تراکنش : روز کاری بعد به حساب مشتری منظور می شود

توجه: مشتریان محترم باید حتماً شماره حساب خود را در قسمت توضیحات وارد نمایند. چنانچه شماره حساب مشتری را نمی دانید کافیست مشخصات وی را در قسمت توضیحات وارد نمایید.

مشتریان محترم می توانند پس از نصب نرم افزار همراه بانک صندوق و دریافت نام کاربری و رمز عبور از صندوق ، نسبت به واریز وجه به حسابهای خود یا دیگران نزد صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس و قدس فهالنج اقدام نمایند. همراه بانک صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس و قدس فهالنج

این سرویس بدون محدودیت در مبلغ بوده و فاقد کارمزد انتقال وجه می باشد.

 • سقف مبلغ روزانه تراکنش : 50.000.000  تومان
 • وضعیت کارمزد انتقال : فاقد کارمزد
 • وضعیت ثبت تراکنش : به طور سیستمی همان روز به حساب مشتری منظور می شود

مشتریان گرامی، شما می توانید نسبت به پرداخت اقساط وام و یا انتقال وجه به حساب های جاری یا پس انداز خود نزد صندوق از طریق خودپردازهای بانکها به شرح ذیل اقدام نمایید:واریز غیر حضوری به حسابهای صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس و قدس فهالنج از خودپرداز

1. انتخاب گزینه «انتقال وجه»
2. انتخاب گزینه «به کارت دیگر»
3. وارد کردن مبلغ مورد نظر
4. وارد کردن یکی از شماره کارتهای صندوق
5. تایید نهایی

 • سقف مبلغ روزانه تراکنش : 10.000.000  تومان
 • وضعیت کارمزد انتقال : دارای کارمزد به نسبت مبلغ تراکنش
 • وضعیت ثبت تراکنش : همان روز به حساب مشتری منظور می شود
 • شماره کارتهای صندوق در همین صفحه در زبانه کارتهای صندوق موجود می باشد.

توجه: ضروریست مشتریان محترم پس از واریزبه حسابهای فاقد شناسه ، شماره پیگیری و ساعت واریز را به صندوق اطلاع دهند.

مشتریان گرامی، شما می توانید نسبت به پرداخت اقساط وام و یا انتقال وجه به حساب های جاری یا پس انداز خود نزد صندوق به صورت غیرحضوری از طریق حضور در شعب بانکهای سطح کشور اقدام نمایید: واریز غیر حضوری به حسابهای صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس و قدس فهالنج از طریق حواله پایا / ساتنا

 • سقف مبلغ روزانه تراکنش : فاقد محدودیت  تومان
 • وضعیت کارمزد انتقال : دارای کارمزد به نسبت مبلغ تراکنش
 • وضعیت ثبت تراکنش : همان روز به حساب مشتری منظور می شود
 • شماره حساب یا شماره شبا صندوق در همین صفحه در زبانه حسابهای بانکی صندوق موجود می باشد.

توجه: ضروریست مشتریان محترم پس از واریز به حسابهای بدون شناسه ، شماره پیگیری و ساعت واریز را به صندوق اطلاع دهند.

مشتریان گرامی، در صورتیکه خدمات بانکداری اینترنتی حساب بانکی شما فعال است و شناسه و کلمه عبور آنرا در اختیار دارید می توانید با مراجعه به وب سایت بانک خود و ورود به بانکداری اینترنتی به قسمت انتقال وجه به حساب سایرین رفته اینترنت بانک بانکها

و نسبت به واریز آنی مبلغ مورد نظر به حساب صندوق اقدام نمایید.

 • سقف مبلغ روزانه تراکنش : 50.000.000  تومان
 • وضعیت کارمزد انتقال : دارای کارمزد به نسبت مبلغ تراکنش
 • وضعیت ثبت تراکنش : همان روز به حساب مشتری منظور می شود
 • شماره کارتهای صندوق در همین صفحه در زبانه حسابهای بانکی صندوق موجود می باشد.

توجه: ضروریست مشتریان محترم پس از واریز شماره پیگیری و ساعت واریز را به صندوق اطلاع دهند.

(این سرویس فعلاً غیر فعال می باشد) مشتریان گرامی، شما می توانید نسبت به پرداخت اقساط وام و یا انتقال وجه به حساب های جاری یا پس انداز خود نزد صندوق به صورت غیر حضوری از طریق تلفن همراه خود «سامانه #741* بانک ملت» به شرح ذیل اقدام نمایید.

مشتریان محترم ضروریست قبل از استفاده از این سرویس، شماره کارت خود را در سامانه پیوند بانک خود ثبت کرده باشید:

واریز غیر حضوری به حسابهای صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس و قدس فهالنج از طریق کد ussdاین سرویس دارای سقف مبلغ 200.000 تومان در هر تراکنش و بدون محدودیت در دفعات انتقال بوده و فاقد کارمزد انتقال وجه می باشد.

وارد کردن شماره #2041376*3*741* در تلفن همراه ( برای واریز به صندوق ولیعصر) / یا شماره #2883459*3*741* در تلفن همراه ( برای واریز به صندوق قدس ) و فشردن کلید تماس.
مبلغ مورد نظر جهت واریز به حساب خود را وارد نمایید. ( سقف مبلغ هر تراکنش 2.000.000 ریال می باشد )
شماره کارت شتاب خود را انتخاب نمایید.
رمز دوم کارت شتاب خود را وارد نمایید.
عدد 1 را جهت تایید شماره کارت خود وارد نمایید.
عدد 1 را جهت تایید نهایی وارد نمایید.

توجه: ضروریست مشتریان محترم پس از واریز شماره پیگیری و ساعت واریز را به صندوق اطلاع دهند.

حتماً واریزیهای خود را به حسابهای بدون شناسه به صندوق اطلاع دهید

ردیف نام بانک صندوق ولیعصر طبس صندوق قدس فهالنج
1 ملت (باشناسه) 6104-3374-4196-5595 6104-3379-1761-1756
2 صادرات 6037-6919-9014-0725  
3 تجارت 5859-8370-0158-9676  
4 سپه 5892-1070-4407-2117 5892-1070-4407-1101
5 ملی 6037-9918-9988-4674 6037-9975-9907-5778
6037-9918-9995-4543

 

حتماً واریزیهای خود را به حسابهای بدون شناسه به صندوق اطلاع دهید

شماره حسابهای صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس
ردیف نام بانک شماره شبا شماره حساب
1 سپه (باشناسه) IR710150000000118800110604 118800110604
2 ملت (باشناسه) IR740120000000008793806722 8793806722
3 ملی IR780170000000201081500000 0201081500000
4 صادرات IR180190000000101787184005 0101787184005
5 تجارت (بدون شناسه) IR690180000000000446854666 0446854666
6 تجارت (باشناسه) IR090180000000000446547771 0446547771
7 قرض الحسنه مهر IR030600760601101451636001 7606-11-1451636-1
8 آینده IR350620000000100344006007 0100344006007
9 مهر اقتصاد IR620790940409007858878001 9404-90-7858878-1

 

شماره حسابهای صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج
ردیف نام بانک شماره شبا شماره حساب
1 ملت (بدون شناسه) IR470120000000000095498175 95498175
2 ملت (باشناسه) IR480120020000001193880152 1193880152
3 ملی IR600170000000110608508007 0110608508007
4 سپه IR540150000003101009385671 3101009385671
5 صندوق ولیعصر   1010000050037

 

 تلفن تماس صندوق ولیعصر:  32822197-056 و  شماره سروش    09022822197

تلفن تماس صندوق قدس:     32866232-056 و شماره سروش   09022866232

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 • ایران، استان خراسان جنوبی، شهرطبس، خیابان شهید محمد منتظری
 • صندوق ولیعصر ۲۱۹۷-۳۲۸۲-۰۵۶
 • صندوق قدس  ۶۲۳۲-۳۲۸۶-۰۵۶
 • ۰۵۶-۳۲۸۲-۲۱۹۷
 • ۰۹۰-۲۲۸۲-۲۱۹۷
 • valiasr [ad] sgvt [dot] ir

گالری تصاویر

logo-samandehi

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا