• 13
 • فروردين
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری 100.000.000 تا 200.000.000 ریالی با کارمزد 1.5% در سال 1403 در بخش مرکزی

 

بنا به اعلام روابط عمومی صندوق قرض الحسنه ولیعصر، مدیرعامل صندوق از پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری در سال 1403 از مبلغ 10.000.000 تا 20.000.000 تومان توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس از محل منابع داخلی صندوق خبر داد.

آقای دکتر سید محمد حیدری مدیرعامل صندوق خاطر نشان کرد به استناد مصوبه جلسه 463 مورخ 1403/1/14 هیات مدیره محترم صندوق و در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و مسوولیت اجتماعی صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس، به کلیه پدران بومی و ساکن در شهر طبس و روستاهای بخش مرکزی که تاریخ تولد فرزند آنان از 1402/12/1 لغایت 1403/11/30 می باشد، تسهیلات قرض الحسنه 100.000.000 تا 200.000.000 ریالی فرزندآوری با کارمزد 1.5% و در اقساط 10 ماهه بدون هرگونه سپرده گذاری از محل منابع داخلی صندوق پرداخت می گردد.

واحد وام و اعتبارات صندوق نیز تاکید کرد که این وام با شرایط زیر پرداخت می گردد. اهالی روستاهای فهالنج و کریت نیز می بایست از طریق صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج اقدام نمایند.

 • وام تولد فرزند سوم به مبلغ 10.000.000 تومان
 • وام تولد فرزند چهارم به مبلغ 15.000.000 تومان
 • وام تولد فرزند پنجم به مبلغ 20.000.000 تومان
 • مدت بازپرداخت 10 ماهه
 • با کارمزد 1.5%
 • بدون سپرده گذاری و از منابع داخلی صندوق
 • متولدین از1402/12/01 لغایت 1403/11/30
 • فقط پدر فرزند که بومی و ساکن بخش مرکزی باشند

شایان ذکر است در سال 1402 تعداد 42 فقره وام فرزندآوری مجموعاً به مبلغ 432.000.000 تومان در اقساط 10 ماهه به واجدین شرایط پرداخت شده است که این وام هیچ گونه ارتباطی با تسهیلات فرزندآوری پرداختی از سوی دولت ندارد.

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 32822197 واحد اعتبارات صندوق تماس حاصل نمایند.

 

پرداخت وام فرزندآوری توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس در سال 1403

 • 15
 • فروردين
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پرداخت وام قرض الحسنه 150.000.000 ریالی با کارمزد 1.5% به مزدوجین سال 1403 در بخش مرکزی

 

بنا به اعلام روابط عمومی صندوق قرض الحسنه ولیعصر، مدیر عامل صندوق از پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج  برای مزدوجین در سال 1403 به مبلغ 15.000.000 تومان توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس از محل منابع داخلی صندوق خبر داد.

دکتر سید محمد حیدری مدیر عامل صندوق خاطر نشان کرد به استناد مصوبه جلسه 463 مورخ 1403/1/14 هیات مدیره محترم صندوق و در راستای ترویج و تسهیل امر ازدواج در میان زوج‌های جوان همچون سنوات گذشته، به کلیه مزدوجین بومی و ساکن در شهر طبس و روستاهای بخش مرکزی که تاریخ نکاحیه آنان از 1402/12/1 لغایت 1403/11/30 می‌باشد، تسهیلات قرض الحسنه 150.000.000 ریالی با کارمزد 1.5% و در اقساط 12 ماهه بدون هرگونه سپرده گذاری از محل منابع داخلی صندوق پرداخت می گردد.

واحد وام و اعتبارات صندوق نیز تاکید کرد که این وام فقط به زوج (داماد) در قبال ارائه سند نکاحیه پرداخت می‌گردد و زوج می‌بایست حتماً بومی و ساکن در بخش مرکزی باشد. اهالی روستاهای فهالنج و کریت نیز می‌بایست از طریق صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج اقدام نمایند.

شایان ذکر است در سال 1402 تعداد 118 فقره وام 12.000.000 تومانی ازدواج در اقساط 12 ماهه پرداخت شده است که این وام هیچ گونه ارتباطی با تسهیلات ازدواج پرداختی از سوی دولت ندارد.

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 32822197 واحد اعتبارات صندوق تماس حاصل نمایند.

 

پرداخت وام ازدواج 15.000.000 تومانی در سال 1403 توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس و قدس فهالنج

 • 30
 • آبان
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سقف پرداخت فردی وامهای صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس به 100.000.000 تومان افزایش یافت.

 • 18
 • فروردين
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری 90.000.000 تا 170.000.000 ریالی با کارمزد 1.5% در سال 1402 در بخش مرکزی

 

بنا به اعلام روابط عمومی صندوق قرض الحسنه ولیعصر، مدیرعامل صندوق از پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری در سال 1402 از مبلغ 9.000.000 تا 17.000.000 تومان توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس و قدس فهالنج از محل منابع داخلی صندوق خبر داد.

آقای دکتر سید محمد حیدری مدیرعامل صندوق خاطر نشان کرد به استناد مصوبه جلسه 455 مورخ 1401/1/9 هیات مدیره محترم صندوق و در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و مسوولیت اجتماعی صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس، به کلیه پدران بومی و ساکن در شهر طبس و روستاهای بخش مرکزی که تاریخ تولد فرزند آنان از 1401/12/1 لغایت 1402/11/30 می باشد، تسهیلات قرض الحسنه 90.000.000 تا 170.000.000 ریالی فرزندآوری با کارمزد 1.5% و در اقساط 10 ماهه بدون هرگونه سپرده گذاری از محل منابع داخلی صندوق پرداخت می گردد.

واحد وام و اعتبارات صندوق نیز تاکید کرد که این وام با شرایط زیر پرداخت می گردد. اهالی روستاهای فهالنج و کریت نیز می بایست از طریق صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج اقدام نمایند.

 • وام تولد فرزند سوم به مبلغ 9.000.000 تومان
 • وام تولد فرزند چهارم به مبلغ 12.000.000 تومان
 • وام تولد فرزند پنجم به مبلغ 17.000.000 تومان
 • مدت بازپرداخت 10 ماهه
 • با کارمزد 1.5%
 • بدون سپرده گذاری و از منابع داخلی صندوق
 • متولدین از1401/12/01 لغایت 1402/11/30
 • فقط پدر اولاد که بومی و ساکن بخش مرکزی باشند

 

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 32822197 واحد اعتبارات صندوق تماس حاصل نمایند.

 

پرداخت وام فرزندآوری توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس در سال 1402

 • 19
 • فروردين
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پرداخت وام قرض الحسنه 120.000.000 ریالی با کارمزد 1.5% به مزدوجین سال 1402 در بخش مرکزی

 

بنا به اعلام روابط عمومی صندوق قرض الحسنه ولیعصر، مدیرعامل صندوق از پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج  برای مزدوجین در سال 1402 به مبلغ 12.000.000 تومان توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس از محل منابع داخلی صندوق خبر داد.

آقای دکتر سید محمد حیدری مدیرعامل صندوق خاطر نشان کرد به استناد مصوبه جلسه 455 مورخ 1402/1/9 هیات مدیره محترم صندوق و در راستای ترویج و تسهیل امر ازدواج در میان زوجهای جوان همچون سنوات گذشته، به کلیه مزدوجین بومی و ساکن در شهر طبس و روستاهای بخش مرکزی که تاریخ نکاحیه آنان از 1401/12/1 لغایت 1402/11/30 می باشد، تسهیلات قرض الحسنه 120.000.000 ریالی با کارمزد 1.5% و در اقساط 12 ماهه بدون هرگونه سپرده گذاری از محل منابع داخلی صندوق پرداخت می گردد.

واحد وام و اعتبارات صندوق نیز تاکید کرد که این وام فقط به زوج (داماد) در قبال ارائه سند نکاحیه پرداخت می گردد و زوج می بایست حتماً بومی و ساکن در بخش مرکزی باشد. اهالی روستاهای فهالنج و کریت نیز می بایست از طریق صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج اقدام نمایند.

شایان ذکر است در سال 1401 تعداد 157 فقره وام 10.000.000 تومانی ازدواج در اقساط 15 ماهه پرداخت شده است که این وام هیچ گونه ارتباطی با تسهیلات ازدواج پرداختی از سوی دولت ندارد.

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 32822197 واحد اعتبارات صندوق تماس حاصل نمایند.

 

پرداخت وام ازدواج 12.000.000 تومانی توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس در سال 1402

 • 18
 • ارديبهشت
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری 75.000.000 تا 150.000.000 ریالی با کارمزد 1% در سال 1401 در بخش مرکزی

 

بنا به اعلام روابط عمومی صندوق قرض الحسنه ولیعصر، مدیرعامل صندوق از پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری در سال 1401 از مبلغ 7.500.000 تا 15.000.000 تومان توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس و قدس فهالنج از محل منابع داخلی صندوق خبر داد.

آقای دکتر سید محمد حیدری مدیرعامل صندوق خاطر نشان کرد به استناد مصوبه جلسه 445 مورخ 1401/1/8 هیات مدیره محترم صندوق و در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و مسوولیت اجتماعی صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس، به کلیه پدران بومی و ساکن در شهر طبس و روستاهای بخش مرکزی که تاریخ تولد فرزند آنان از 1400/12/1 لغایت 1401/11/30 می باشد، تسهیلات قرض الحسنه 75.000.000 تا 150.000.000 ریالی فرزندآوری با کارمزد 1% و در اقساط 10 ماهه بدون هرگونه سپرده گذاری از محل منابع داخلی صندوق پرداخت می گردد.

واحد وام و اعتبارات صندوق نیز تاکید کرد که این وام با شرایط زیر پرداخت می گردد. اهالی روستاهای فهالنج و کریت نیز می بایست از طریق صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج اقدام نمایند.

 • وام تولد فرزند سوم به مبلغ 7.500.000 تومان
 • وام تولد فرزند چهارم به مبلغ 10.000.000 تومان
 • وام تولد فرزند پنجم به مبلغ 15.000.000 تومان
 • مدت بازپرداخت 10 ماهه
 • با کارمزد 1%
 • بدون سپرده گذاری و از منابع داخلی صندوق
 • متولدین از 1/12/1400 لغایت 30/11/1401
 • فقط پدر اولاد که بومی و ساکن بخش مرکزی باشند

 

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 32822197 واحد اعتبارات صندوق تماس حاصل نمایند.

 

پرداخت وام فرزندآوری توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس در سال 1401

 • 27
 • فروردين
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پرداخت وام قرض الحسنه 100.000.000 ریالی با کارمزد 1% به مزدوجین سال 1401 در بخش مرکزی

 

بنا به اعلام روابط عمومی صندوق قرض الحسنه ولیعصر، مدیرعامل صندوق از پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج  برای مزدوجین در سال 1401 به مبلغ 10.000.000 تومان توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس از محل منابع داخلی صندوق خبر داد.

آقای دکتر سید محمد حیدری مدیرعامل صندوق خاطر نشان کرد به استناد مصوبه جلسه 445 مورخ 1401/1/8 هیات مدیره محترم صندوق و در راستای ترویج و تسهیل امر ازدواج در میان زوجهای جوان همچون سنوات گذشته، به کلیه مزدوجین بومی و ساکن در شهر طبس و روستاهای بخش مرکزی که تاریخ نکاحیه آنان از 1400/12/1 لغایت 1401/11/30 می باشد، تسهیلات قرض الحسنه 100.000.000 ریالی با کارمزد 1% و در اقساط 15 ماهه بدون هرگونه سپرده گذاری از محل منابع داخلی صندوق پرداخت می گردد.

واحد وام و اعتبارات صندوق نیز تاکید کرد که این وام فقط به زوج (داماد) در قبال ارائه سند نکاحیه پرداخت می گردد و زوج می بایست حتماً بومی و ساکن در بخش مرکزی باشد. اهالی روستاهای فهالنج و کریت نیز می بایست از طریق صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج اقدام نمایند.

شایان ذکر است در سال 1400 تعداد 110 فقره وام 7.500.000 تومانی ازدواج در اقساط 15 ماهه پرداخت شده است که این وام هیچ گونه ارتباطی با تسهیلات ازدواج پرداختی از سوی دولت ندارد.

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 32822197 واحد اعتبارات صندوق تماس حاصل نمایند.

 

پرداخت وام ازدواج 10.000.000 تومانی توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس در سال 1401

 • 10
 • فروردين
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 پرداخت بیش از 73 میلیارد تومان وام قرض الحسنه 1% در سال 1400 توسط صندوقهای قرض الحسنه ولیعصر عج طبس و قدس فهالنج

 • ایران، استان خراسان جنوبی، شهرطبس، خیابان شهید محمد منتظری
 • صندوق ولیعصر ۲۱۹۷-۳۲۸۲-۰۵۶
 • صندوق قدس  ۶۲۳۲-۳۲۸۶-۰۵۶
 • ۰۵۶-۳۲۸۲-۲۱۹۷
 • ۰۹۰-۲۲۸۲-۲۱۹۷
 • valiasr [ad] sgvt [dot] ir

گالری تصاویر

logo-samandehi

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا