• 30
 • آبان
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سقف پرداخت فردی وامهای صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس به 100.000.000 تومان افزایش یافت.

 • 18
 • فروردين
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری 90.000.000 تا 170.000.000 ریالی با کارمزد 1.5% در سال 1402 در بخش مرکزی

 

بنا به اعلام روابط عمومی صندوق قرض الحسنه ولیعصر، مدیرعامل صندوق از پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری در سال 1402 از مبلغ 9.000.000 تا 17.000.000 تومان توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس و قدس فهالنج از محل منابع داخلی صندوق خبر داد.

آقای دکتر سید محمد حیدری مدیرعامل صندوق خاطر نشان کرد به استناد مصوبه جلسه 455 مورخ 1401/1/9 هیات مدیره محترم صندوق و در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و مسوولیت اجتماعی صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس، به کلیه پدران بومی و ساکن در شهر طبس و روستاهای بخش مرکزی که تاریخ تولد فرزند آنان از 1401/12/1 لغایت 1402/11/30 می باشد، تسهیلات قرض الحسنه 90.000.000 تا 170.000.000 ریالی فرزندآوری با کارمزد 1.5% و در اقساط 10 ماهه بدون هرگونه سپرده گذاری از محل منابع داخلی صندوق پرداخت می گردد.

واحد وام و اعتبارات صندوق نیز تاکید کرد که این وام با شرایط زیر پرداخت می گردد. اهالی روستاهای فهالنج و کریت نیز می بایست از طریق صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج اقدام نمایند.

 • وام تولد فرزند سوم به مبلغ 9.000.000 تومان
 • وام تولد فرزند چهارم به مبلغ 12.000.000 تومان
 • وام تولد فرزند پنجم به مبلغ 17.000.000 تومان
 • مدت بازپرداخت 10 ماهه
 • با کارمزد 1.5%
 • بدون سپرده گذاری و از منابع داخلی صندوق
 • متولدین از1401/12/01 لغایت 1402/11/30
 • فقط پدر اولاد که بومی و ساکن بخش مرکزی باشند

 

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 32822197 واحد اعتبارات صندوق تماس حاصل نمایند.

 

پرداخت وام فرزندآوری توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس در سال 1402

 • 19
 • فروردين
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پرداخت وام قرض الحسنه 120.000.000 ریالی با کارمزد 1.5% به مزدوجین سال 1402 در بخش مرکزی

 

بنا به اعلام روابط عمومی صندوق قرض الحسنه ولیعصر، مدیرعامل صندوق از پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج  برای مزدوجین در سال 1402 به مبلغ 12.000.000 تومان توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس از محل منابع داخلی صندوق خبر داد.

آقای دکتر سید محمد حیدری مدیرعامل صندوق خاطر نشان کرد به استناد مصوبه جلسه 455 مورخ 1402/1/9 هیات مدیره محترم صندوق و در راستای ترویج و تسهیل امر ازدواج در میان زوجهای جوان همچون سنوات گذشته، به کلیه مزدوجین بومی و ساکن در شهر طبس و روستاهای بخش مرکزی که تاریخ نکاحیه آنان از 1401/12/1 لغایت 1402/11/30 می باشد، تسهیلات قرض الحسنه 120.000.000 ریالی با کارمزد 1.5% و در اقساط 12 ماهه بدون هرگونه سپرده گذاری از محل منابع داخلی صندوق پرداخت می گردد.

واحد وام و اعتبارات صندوق نیز تاکید کرد که این وام فقط به زوج (داماد) در قبال ارائه سند نکاحیه پرداخت می گردد و زوج می بایست حتماً بومی و ساکن در بخش مرکزی باشد. اهالی روستاهای فهالنج و کریت نیز می بایست از طریق صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج اقدام نمایند.

شایان ذکر است در سال 1401 تعداد 157 فقره وام 10.000.000 تومانی ازدواج در اقساط 15 ماهه پرداخت شده است که این وام هیچ گونه ارتباطی با تسهیلات ازدواج پرداختی از سوی دولت ندارد.

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 32822197 واحد اعتبارات صندوق تماس حاصل نمایند.

 

پرداخت وام ازدواج 12.000.000 تومانی توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس در سال 1402

 • 18
 • ارديبهشت
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری 75.000.000 تا 150.000.000 ریالی با کارمزد 1% در سال 1401 در بخش مرکزی

 

بنا به اعلام روابط عمومی صندوق قرض الحسنه ولیعصر، مدیرعامل صندوق از پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری در سال 1401 از مبلغ 7.500.000 تا 15.000.000 تومان توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس و قدس فهالنج از محل منابع داخلی صندوق خبر داد.

آقای دکتر سید محمد حیدری مدیرعامل صندوق خاطر نشان کرد به استناد مصوبه جلسه 445 مورخ 1401/1/8 هیات مدیره محترم صندوق و در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و مسوولیت اجتماعی صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس، به کلیه پدران بومی و ساکن در شهر طبس و روستاهای بخش مرکزی که تاریخ تولد فرزند آنان از 1400/12/1 لغایت 1401/11/30 می باشد، تسهیلات قرض الحسنه 75.000.000 تا 150.000.000 ریالی فرزندآوری با کارمزد 1% و در اقساط 10 ماهه بدون هرگونه سپرده گذاری از محل منابع داخلی صندوق پرداخت می گردد.

واحد وام و اعتبارات صندوق نیز تاکید کرد که این وام با شرایط زیر پرداخت می گردد. اهالی روستاهای فهالنج و کریت نیز می بایست از طریق صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج اقدام نمایند.

 • وام تولد فرزند سوم به مبلغ 7.500.000 تومان
 • وام تولد فرزند چهارم به مبلغ 10.000.000 تومان
 • وام تولد فرزند پنجم به مبلغ 15.000.000 تومان
 • مدت بازپرداخت 10 ماهه
 • با کارمزد 1%
 • بدون سپرده گذاری و از منابع داخلی صندوق
 • متولدین از 1/12/1400 لغایت 30/11/1401
 • فقط پدر اولاد که بومی و ساکن بخش مرکزی باشند

 

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 32822197 واحد اعتبارات صندوق تماس حاصل نمایند.

 

پرداخت وام فرزندآوری توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس در سال 1401

 • 27
 • فروردين
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پرداخت وام قرض الحسنه 100.000.000 ریالی با کارمزد 1% به مزدوجین سال 1401 در بخش مرکزی

 

بنا به اعلام روابط عمومی صندوق قرض الحسنه ولیعصر، مدیرعامل صندوق از پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج  برای مزدوجین در سال 1401 به مبلغ 10.000.000 تومان توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس از محل منابع داخلی صندوق خبر داد.

آقای دکتر سید محمد حیدری مدیرعامل صندوق خاطر نشان کرد به استناد مصوبه جلسه 445 مورخ 1401/1/8 هیات مدیره محترم صندوق و در راستای ترویج و تسهیل امر ازدواج در میان زوجهای جوان همچون سنوات گذشته، به کلیه مزدوجین بومی و ساکن در شهر طبس و روستاهای بخش مرکزی که تاریخ نکاحیه آنان از 1400/12/1 لغایت 1401/11/30 می باشد، تسهیلات قرض الحسنه 100.000.000 ریالی با کارمزد 1% و در اقساط 15 ماهه بدون هرگونه سپرده گذاری از محل منابع داخلی صندوق پرداخت می گردد.

واحد وام و اعتبارات صندوق نیز تاکید کرد که این وام فقط به زوج (داماد) در قبال ارائه سند نکاحیه پرداخت می گردد و زوج می بایست حتماً بومی و ساکن در بخش مرکزی باشد. اهالی روستاهای فهالنج و کریت نیز می بایست از طریق صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج اقدام نمایند.

شایان ذکر است در سال 1400 تعداد 110 فقره وام 7.500.000 تومانی ازدواج در اقساط 15 ماهه پرداخت شده است که این وام هیچ گونه ارتباطی با تسهیلات ازدواج پرداختی از سوی دولت ندارد.

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 32822197 واحد اعتبارات صندوق تماس حاصل نمایند.

 

پرداخت وام ازدواج 10.000.000 تومانی توسط صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس در سال 1401

 • 10
 • فروردين
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 پرداخت بیش از 73 میلیارد تومان وام قرض الحسنه 1% در سال 1400 توسط صندوقهای قرض الحسنه ولیعصر عج طبس و قدس فهالنج

 • 18
 • شهریور
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پرداخت وام قرض الحسنه 75.000.000 ریالی با کارمزد 1% به مزدوجین سال 1400 در بخش مرکزی

 • 19
 • ارديبهشت
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

همراه بانک صندوقهای قرض الحسنه ولیعصر (عج) طبس و قدس فهالنج راه اندازی شد.

بنا به اعلام روابط عمومی صندوق قرض الحسنه ولیعصر (عج) ، در پی شیوع ویروس کرونا و ضرورت حفظ سلامتی مشتریان گرامی از ابتدای سال 1399 هیات مدیره صندوق تصمیم به توسعه خدمات غیر حضوری بویژه راه اندازی سامانه اینترنت بانک / همراه بانک نمودند و برای این منظور اعتباری زیادی برای تغییر نرم افزار و ارائه خدمات بیشتر به مشتریان در نظر گرفته شد.

ضمن عذر خواهی از مشتریان محترم به واسطه نواقص دوران انتقال و جابجایی نرم افزار به استحضار می رساند از تاریخ 1400/02/10 سامانه همراه بانک صندوق ولیعصر طبس و قدس فهالنج  راه اندازی و تمامی سرویسهای زیر استفاده نمایند:

 • واریز وجه از کارتهای شتابی
 • انتقال وجه ساتنا و پایا به تمامی حسابهای بانکی
 • مشاهده برخط صورتحساب
 • انتقال وجه به حسابهای خود یا دیگران در صندوق
 • پرداخت اقساط وام خود یا دیگران

برای استفاده کافیست نرم افزار همراه بانک مربوط به هر صندوق را از همراه بانک بارگذاری و در گوشی همراه خود نصب نمایید.

برای اخذ نام کاربری و رمز عبور با صندوق تماس حاصل فرمایید.

صندوق ولیعصر طبس 05632822197

صندوق قدس فهالنج 05632866232

افتخار می کنیم که بیش از 48 سال درکنار شما و در خدمت شما هستیم.

 • ایران، استان خراسان جنوبی، شهرطبس، خیابان شهید محمد منتظری
 • صندوق ولیعصر ۲۱۹۷-۳۲۸۲-۰۵۶
 • صندوق قدس  ۶۲۳۲-۳۲۸۶-۰۵۶
 • ۰۵۶-۳۲۸۲-۲۱۹۷
 • ۰۹۰-۲۲۸۲-۲۱۹۷
 • valiasr [ad] sgvt [dot] ir

گالری تصاویر

logo-samandehi

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا